top of page
บ่อพักสายสื่อสาร

บ่อพักสายสื่อสาร 

บ่อพักสายสื่อสาร  เป็นบ่อพักสำหรับเชื่อมต่อสายสัญญาณโทรศัพท์ สายเคเบิล สายไฟเบอร์ออฟติก เป็นต้น ผลิตตามมาตราฐานของ TOT เช่น

บ่อพัก JUF-11 ขนาดวัดนอก 1.10*2.10* สูง 1.00 ม. หนา 10 ซม.

น้ำหนักประมาณ 1800 กก./บ่อ

โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาคอนกรีต เป็นสินค้าสั่งผลิตพิเศษ

bottom of page