top of page

เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง (Hexagon Pile)

525971.jpg

เสาเข็มหกเหลี่ยมมีขนาดหน้าตัดเดียว คือ ขนาดหน้าตัด 6 นิ้ว (15 ซม.) มีความยาวตั้งแต่ขนาด 1,2,3,4,5 และ 6 เมตร น้ำหนัก/เมตรประมาณ 33 กิโลกรัม โดยความยาวตั้งแต่ 1-3 เมตร เป็นชนิดไม่อัดแรง และความยาวตั้งแต่ 4-6 เมตร เป็นชนิดอัดแรง

เสาเข็มไอ (I-Section Pile)

เสาเข็มไอ

สามารถผลิตแบบฝังเหล็ก DOWEL ในหัวเข็ม เพื่อใช้เชื่อมต่อกับฐานราก และการผลิตแบบ 2 ท่อนต่อ โดยมีแผ่นเหล็กเชื่อมต่อที่หัวเข็ม

เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง หน้าตัดรูปตัวไอ เป็นเสาเข็มสำหรับงานฐานรากตั้งแต่โครงสร้างขนาดเล็ก เช่น งานรั้วแนวกำแพง ไปถึงโครงสร้างขนาดใหญ่ รับน้ำหนักฐานรากอาคารพักอาศัย โรงงาน เป็นต้น ทั้งยังสามารถประยุกต์ใช้เป็นเสาของแนวกำแพงกันดิน ผลิตด้วยระบบคอนกรีตเสริมลวดอัดแรง มีหลายขนาด ได้แก่

ขนาดหน้าตัด 12*12    ยาว 1.00-6.00 เมตร (ลวด3เส้น) น้ำหนัก 28 ก.ก./เมตร
ขนาดหน้าตัด 15*15    ยาว 1.00-6.00 เมตร (ลวด4เส้น) น้ำหนัก 40 ก.ก./เมตร
ขนาดหน้าตัด 18*18    ยาว 2.00-10.00 เมตร (ลวด4เส้น) น้ำหนัก 65 ก.ก./เมตร
ขนาดหน้าตัด 22*22  ยาว 1.00-6.00 เมตร   (ลวด4เส้น) น้ำหนัก 93 ก.ก./เมตร
ขนาดหน้าตัด 22*22  ยาว 7.00-8.00 เมตร  (ลวด6เส้น) น้ำหนัก 93 ก.ก./เมตร
ขนาดหน้าตัด 22*22  ยาว 9.00-12.00 เมตร (ลวด8เส้น) น้ำหนัก 93 ก.ก./เมตร

ขนาดหน้าตัด 26*26  ยาว 1.00-12.00 เมตร  (ลวด8เส้น) น้ำหนัก 120 ก.ก./เมตร

เสาเข็มไมโครไพล์ (Micro Pile)

เสาเข็มไมโครไพล์

เสาเข็มไมโครไพล์ เป็นเสาเข็มตอกขนาดเล็ก มีแรงสั่นสะเทือนน้อยไม่กระทบกับโครงสร้างเดิมหรืออาคารข้างเคียง และมลพิษทางเสียงต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับเข็มตอกชนิดอื่นๆ จึงตอบโจทย์ในเรื่องของงานที่มีพื้นที่จำกัด เช่นการต่อเติมบ้าน อาคาร และโรงงาน
เสาเข็มไมโครไพล์ ที่ผลิตมี 2 แบบ คือ

1.แบบสปันกลม Ø 20 ซม. ยาว 1.50 ม. (น้ำหนัก 100 กก./ท่อน) 

2.แบบหน้าตัดตัวไอ  26*26 ยาว 1.50 ม. (น้ำหนัก 190 กก./ท่อน) 

bottom of page