top of page

เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง และเสาเข็มไอ

  • เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง (Hexagon Pile)

เสาเข็มหกเหลี่ยมมีขนาดหน้าตัดเดียว คือ

ขนาดหน้าตัด 6 นิ้ว (15 ซม.) มีความยาวตั้งแต่ขนาด 1,2,3,4,5 และ 6 เมตร น้ำหนัก/เมตรประมาณ 33 กิโลกรัม

โดยความยาวตั้งแต่ 1-3 เมตร เป็นชนิดไม่อัดแรง และความยาวตั้งแต่ 4-6 เมตร เป็นชนิดอัดแรง

  • เสาเข็มไอ (I-Section Pile)

เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง หน้าตัดรูปตัวไอ เป็นเสาเข็มสำหรับงานฐานรากตั้งแต่โครงสร้างขนาดเล็ก เช่น งานรั้วแนวกำแพง ไปถึงโครงสร้างขนาดใหญ่ รับน้ำหนักฐานรากอาคารพักอาศัย โรงงาน เป็นต้น ทั้งยังสามารถประยุกต์ใช้เป็นเสาของแนวกำแพงกันดิน ผลิตด้วยระบบคอนกรีตเสริมลวดอัดแรง มีหลายขนาด ได้แก่

เสาเข็มไอมีหลายขนาด ดังนี้

**สามารถผลิตแบบฝังเหล็ก DOWEL ในหัวเข็ม เพื่อใช้เชื่อมต่อกับฐานราก และการผลิตแบบ 2 ท่อนต่อ โดยมีแผ่นเหล็กเชื่อมต่อที่หัวเข็ม

bottom of page