top of page

ท่อคอนกรีตปากลิ้นราง (Tongue And Groove)

56508.jpg
222.jpg

ท่อคอนกรีตระบายน้ำที่จำหน่าย เป็นท่อคอนกรีตระบบอัดแรง ผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทำให้เกิดการอัดแน่นของเนื้อคอนกรีต อันเป็นที่มาของความแข็งแรงของท่อคอนกรีต

ท่อคอนกรีตชนิดปากลิ้นราง มี 5 ประเภท คือ

1. ท่อคอนกรีตอัดแรงไม่เสริมเหล็ก หรือ ท่อ ค.ม.ล. 

เป็นท่อระบายน้ำที่มีเฉพาะคอนกรีตเท่านั้น เหมาะสำหรับงานที่มีการรับน้ำหนักไม่มากนัก เช่น บริเวณทางเดิน บริเวณสวนที่ไม่มีรถวิ่งผ่าน

2. ท่อคอนกรีตอัดแรงเสริมเหล็ก หรือ ท่อ ค.ส.ล.  

เป็นท่อระบายน้ำที่มีการเสริมเหล็กภายในตัวท่อ เหมาะสำหรับงานที่มีน้ำหนักกดทับไม่มากนัก เช่น งานถนนภายในหมู่บ้าน ที่ไม่มีรถบรรทุกวิ่งผ่าน

3. ท่อคอนกรีตอัดแรงเสริมเหล็ก มอก. ชั้น3 หรือ คสล.3 

เป็นท่อระบายน้ำที่มีการเสริมเหล็กตามมาตราฐานอุตสาหกรรม เหมาะสำหรับงานที่ต้องการเน้นการรับกำลังจากการกดทับ เช่น งานราชการ โรงงาน และงานหมู่บ้านที่เน้นคุณภาพพิเศษ

4. ท่อคอนกรีตอัดแรงเสริมเหล็ก มอก. ชั้น2 หรือ คสล.2 

เป็นท่อระบายน้ำที่มีการเสริมเหล็กตามมาตราฐานอุตสาหกรรมเหนือกว่า มอก.ชั้น3 เหมาะสำหรับงานที่ต้องรับน้ำหนักเป็นพิเศษ เช่น ใช้เป็นท่อลอดระหว่างถนน ลานสินค้า ถนนที่รถบรรทุกวิ่งผ่าน

5. ท่อคอนกรีตอัดแรงเสริมเหล็ก มอก. ชั้น1 หรือ คสล.1 

เป็นท่อระบายน้ำที่มีการเสริมเหล็กตามมาตราฐานอุตสาหกรรมที่สูงสุด เหมาะสำหรับสนามบิน และงานท่าเรือบรรทุกสินค้า

ขนาดท่อคอนกรีตชนิดปากลิ้นราง มี 8 ขนาด(นํ้าหนักของท่อแต่ละขนาดโดยประมาณ) คือ

1. ขนาด ø 0.30 ม. ความยาวท่อนละ 1.00 ม. (คมล.=110 กก.,คสล.=120 กก.,มอก.3=140 กก.,มอก.2=145 กก.)

2. ขนาด ø 0.40 ม. ความยาวท่อนละ 1.00 ม. (คมล.=175 กก.,คสล.=200 กก.,มอก.3=220 กก.,มอก.2=225 กก.)

3. ขนาด ø 0.50 ม. ความยาวท่อนละ 1.00 ม. (คมล.=242 กก.,คสล.=252 กก.,มอก.3=320 กก.,มอก.2=325 กก.)

4. ขนาด ø 0.60 ม. ความยาวท่อนละ 1.00 ม. (คมล.=325 กก.,คสล.=335 กก.,มอก.3=412 กก.,มอก.2=417 กก.)

5. ขนาด ø 0.80 ม. ความยาวท่อนละ 1.00 ม. (คมล.=600 กก.,คสล.=610 กก.,มอก.3=680 กก.,มอก.2=685 กก.)

6. ขนาด ø 1.00 ม.  ความยาวท่อนละ 1.00 ม. (คสล.=750 กก.,มอก.3=1000 กก.,มอก.2=1005 กก.)

7. ขนาด ø 1.20 ม.  ความยาวท่อนละ 1.00 ม. (คสล.=1250 กก.,มอก.3=1305 กก.,มอก.2=1310 กก.)

8. ขนาด ø 1.50 ม.  ความยาวท่อนละ 1.00 ม. (คสล.=1870 กก.,มอก.3=1905 กก.,มอก.2=1915 กก.)

bottom of page