top of page

แผ่นทางเท้า บล็อกปูพื้น บล็อกตัวหนอน และบล็อกหญ้า

แผ่นทางเท้า / บล็อกปูพื้นแผ่นเรียบ
(Slab Paving Block)

 • บล็อกปูพื้นแผ่นเรียบ ชนิดหนา 4 ซม.

 • ชนิดความหนา 4 ซม.

 • สินค้าผลิตตามมาตรฐาน มอก.

01

บล็อกปูพื้นแผ่นเรียบ ชนิดหนา 4 ซม. แบ่งออกเป็น 2 สี คือ

ชนิดสีเทาซีเมนต์ แบบผิวเรียบ

02

ชนิดมีสีบนพื้นผิว

บล็อกปูพื้น
แผ่นทางเท้าไม่มีสี.jpg
Untitled-2_edited.jpg
บล็อกปูพื้น_edited.jpg
 • บล็อกปูพื้นแผ่นเรียบ ชนิดหนา 6 ซม.

 • ชนิดความหนา 6 ซม.

 • มีชนิดสีเทาซีเมนต์ แบบผิวเรียบ
  และ ชนิดมีสีบนพื้นผิว ได้แก่ สีดำ สีเขียว สีแดง ฯลฯ ผลิตตามสีที่มีให้เลือกได้

บล็อกปูพื้นความหนา 6 ซม. มี 7 ขนาด ได้แก่

บล็อกปูพื้นแผ่นเรียบ
4556_edited.jpg

บล็อกตัวหนอน (Worm Paving Block)

 • มีทั้งชนิดสีเทาซีเมนต์ และชนิดมีสีที่พื้นผิวด้านบน ได้แก่ สีแดง สีเหลือง สีส้ม สีน้ำตาล สีดำ สีเขียว สีฟ้า เป็นต้น

บล็อกตัวหนอน

บล็อกหญ้า (Grass Block)

 • ให้ความรู้สึกร่มรื่นในแบบของบล็อกปูสนามหญ้า ซึ่งน้ำสามารถซึมผ่านได้อย่างรวดเร็ว ระบายน้ำได้ดี มีความแข็งแรง และสามารถใช้เป็นพื้นลานจอดรถหรือใช้ต่อกันเป็นพื้นทางเท้าที่มีความกลมกลืนกับธรรมชาติอย่างลงตัว

 • มีทั้งแบบสีเทาซีเมนต์ และชนิดมีสีบนพื้นผิว ได้แก่ สีแดง สีดำ สีเขียว เป็นต้น

บล็อกหญ้า.jpg
บล็อกหญ้า
bottom of page