top of page

ขอบคันหิน (Curb)

55125.jpg
Untitled-122.jpg
ขอบคันหิน2.jpg

ขอบคันหินสำเร็จรูป เป็นขอบคันหินคอนกรีต ที่ใช้บริเวณขอบทางเท้า ขอบถนน และขอบจัดสวน โดยใช้ร่วมกับบล็อคตัวหนอน หรือแผ่นทางเท้าคอนกรีตสำเร็จรูป

ขนาดขอบคันหินสำเร็จรูป ที่มีผลิต 3 ขนาด ได้แก่

1. ขนาดหน้าตัด 0.15*0.30ม. ยาว 1.00 ม.  (น้ำหนัก/ท่อน = 95 กก.)

2. ขนาดหน้าตัด 0.06*0.20ม. ยาว 1.00 ม.  (น้ำหนัก/ท่อน = 29 กก.)

3. ขนาดหน้าตัด 0.10*0.20ม. ยาว 0.50 ม.  (น้ำหนัก/ท่อน = 23 กก.)

bottom of page