top of page

ท่อใยหิน หรือท่อซีเมนต์

ท่อใยหิน

ท่อใยหิน หรือท่อซีเมนต์ เป็นท่อที่เหมาะสำหรับการวางระบบระบายน้ำภายในอาคารที่มีน้ำหนักกดทับน้อย เช่น ทางคนเดินผ่าน หรือในสวน เป็นต้น

ขนาดท่อใยหิน

เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ความยาว/ท่อน 3 เมตร 

เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความยาว/ท่อน 3 เมตร 

เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว ความยาว/ท่อน 3 เมตร 

เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว ความยาว/ท่อน 3 เมตร 

เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 นิ้ว ความยาว/ท่อน 3 เมตร 

624171_edited_edited.jpg

บ่อพักพร้อมฝาสำหรับท่อใยหิน เป็นบ่อพักซีเมนต์ที่มีฝาปิดบ่อ แต่ไม่มีพื้นก้นบ่อ โดยหน้างานจะต้องเทคอนกรีตที่พื้นก้นบ่อ เหมาะสำหรับการวางแนวท่อ ที่ไม่ต้องการ SLOPE และอยู่ในพื้นที่ที่น้ำหนักกดทับไม่มาก เช่น ทางคนเดินผ่าน

มี 4 ขนาด  คือ

1. บ่อพักขนาด 30x40 ซม. พร้อมฝา (ใช้สำหรับท่อขนาด 4นิ้วและ6นิ้ว) 

2. บ่อพักขนาด 35x40 ม. พร้อมฝา (ใช้สำหรับท่อขนาด 4นิ้วและ6นิ้ว) 

3. บ่อพักขนาด 40x50 ม. พร้อมฝา (ใช้สำหรับท่อขนาด 6นิ้วและ8นิ้ว) 

4. บ่อพักขนาด 50x60 ม. พร้อมฝา (ใช้สำหรับท่อขนาด 8,10นิ้วและ12นิ้ว) 

bottom of page