top of page

ท่อใยหิน หรือท่อซีเมนต์

ท่อใยหิน

ท่อใยหิน หรือท่อซีเมนต์ เป็นท่อที่เหมาะสำหรับการวางระบบระบายน้ำภายในอาคารที่มีน้ำหนักกดทับน้อย เช่น ทางคนเดินผ่าน หรือในสวน เป็นต้น

ขนาดท่อใยหิน

เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ความยาว/ท่อน 3 เมตร 

เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความยาว/ท่อน 3 เมตร 

เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว ความยาว/ท่อน 3 เมตร 

เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว ความยาว/ท่อน 3 เมตร 

เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 นิ้ว ความยาว/ท่อน 3 เมตร 

624171_edited_edited.jpg

บ่อพักพร้อมฝาสำหรับท่อใยหิน เป็นบ่อพักซีเมนต์ที่มีฝาปิดบ่อ แต่ไม่มีพื้นก้นบ่อ โดยหน้างานจะต้องเทคอนกรีตที่พื้นก้นบ่อ เหมาะสำหรับการวางแนวท่อ ที่ไม่ต้องการ SLOPE และอยู่ในพื้นที่ที่น้ำหนักกดทับไม่มาก เช่น ทางคนเดินผ่าน

มี 4 ขนาด  คือ

1. บ่อพักขนาด 30x40 ซม. พร้อมฝา (ใช้สำหรับท่อขนาด 4นิ้วและ6นิ้ว) 

2. บ่อพักขนาด 40x50 ม. พร้อมฝา (ใช้สำหรับท่อขนาด 6นิ้วและ8นิ้ว) 

3. บ่อพักขนาด 50x60 ม. พร้อมฝา (ใช้สำหรับท่อขนาด 8,10นิ้วและ12นิ้ว) 

bottom of page