top of page

แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป
(Solid Plank)

แผ่นพื้นคอนกรีต
534.jpg

แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป เป็นแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมลวดอัดแรง pc wire ผลิตด้วยระบบอัดแรง ใช้งานสะดวกรวดเร็วเหมาะกับงานพื้นบ้านและพื้นอาคารที่พักอาศัย ทั้งนี้ในปัจจุบันนิยมนำแผ่นพื้นชนิดนี้มาประยุกต์เป็นกำแพงกันดิน แผ่นคอนกรีตรองท่อ เป็นต้น

 

ขนาดแผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป: กว้าง 35 ซม. หนา 5 ซม. ความยาวตามสั่งผลิต (ตั้งแต่ 1.00 ม. - 5.00 ม.)

โดยมีจำนวนลวดอัดแรงตั้งแต่ 4-7 เส้น ขึ้นอยู่กับความยาวที่เลือกใช้ และการรับน้ำหนักที่วิศวกรได้ออกแบบไว้ โดยสังเขปดังนี้ :

          - แผ่นพื้น ลวด 4 เส้น ความยาวแผ่นพื้น 1-3 เมตร

          - แผ่นพื้น ลวด 5 เส้น ความยาวแผ่นพื้น 1-4 เมตร

          - แผ่นพื้น ลวด 6 เส้น ความยาวแผ่นพื้น 1-4.3 เมตร

          - แผ่นพื้น ลวด 7 เส้น ความยาวแผ่นพื้น 1-5 เมตร

โดยรับน้ำหนักจร (น้ำหนักใช้งาน) ตั้งแต่ 200 กก./ตร.ม. - 300 กก./ตร.ม. (ลวด 7 เส้น ยาวไม่เกิน 4.00 เมตร)

bottom of page