top of page

แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป
(Solid Plank)

แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป เป็นแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมลวดอัดแรง pc wire ผลิตด้วยระบบอัดแรง ใช้งานสะดวกรวดเร็วเหมาะกับงานพื้นบ้านและพื้นอาคารที่พักอาศัย ทั้งนี้ในปัจจุบันนิยมนำแผ่นพื้นชนิดนี้มาประยุกต์เป็นกำแพงกันดิน แผ่นคอนกรีตรองท่อ เป็นต้น

ขนาดแผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป: 

กว้าง 35 ซม. หนา 5 ซม. ความยาวตามสั่งผลิต (ตั้งแต่ 1.00 ม. - 4.50 ม.)
โดยมีจำนวนลวดอัดแรงตั้งแต่ 4-8 เส้น ขึ้นอยู่กับความยาวที่เลือกใช้ และการรับน้ำหนัก

โดยรับน้ำหนักจร (น้ำหนักใช้งาน) ตั้งแต่ 200 กก./ตร.ม. - 350 กก./ตร.ม. (ลวด 8 เส้น ยาวไม่เกิน 4.50 เมตร)

bottom of page