top of page

บ่อพักสายไฟฟ้า (Hand Hole)

414838.jpg
บ่อพักไฟฟ้า

บ่อพักสายไฟฟ้า เป็นบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กที่ใช้เป็นจุดรวมของระบบสายไฟฟ้าและเป็นจุดในการบำรุงรักษาระบบสายไฟฟ้า

บ่อพักสายไฟฟ้าชนิดโผล่เหล็ก DOWEL ที่ปากบ่อใช้สำหรับกรณีที่ต้องการไปต่อผนังบ่อให้สูงตามสภาพหน้างาน มีขนาดต่างๆดังนี้

1.บ่อพักสายไฟฟ้า TYPE-C ขนาดภายนอก 1.20*1.65 ม. (ขนาดภายใน 0.90*1.35 ม.) สูง 1.20 ม. หนา 0.15 ม. 

(น้ำหนัก/บ่อ = 2300 กก.)  (เป็นขนาดมาตราฐานของการไฟฟ้า มีทั้งชนิดเสริมเหล็กชั้นเดียว และ 2 ชั้น) 

2.บ่อพักสายไฟฟ้า ขนาดภายนอก 0.60*0.60 *สูง 0.60 ม. หนา 0.10 ม. (น้ำหนัก/บ่อ = 330 กก.)

3.บ่อพักสายไฟฟ้า ขนาดภายนอก 0.80*0.80 *สูง 0.90 ม. หนา 0.10 ม. (น้ำหนัก/บ่อ = 700 กก.)

4.บ่อพักสายไฟฟ้า ขนาดภายนอก 1.00*1.00 *สูง 1.00 ม. หนา 0.10 ม. (น้ำหนัก/บ่อ = 1020 กก.)

5.บ่อพักสายไฟฟ้า ขนาดภายนอก 1.30*1.30 *สูง 1.15 ม. หนา 0.15 ม. (น้ำหนัก/บ่อ = 2270 กก.)

บ่อพักสายไฟฟ้า พร้อมฝาคสล.

(Hand Hole & RC.Cover)

ฝาบ่อพัก คสล.
บ่อพักสายไฟฟ้า2
3930932.jpg

บ่อพักสายไฟฟ้าสำเร็จรูป พร้อมฝาคอนกรีตเสริมเหล็กมีหลายขนาด เป็นสินค้าสั่งผลิตพิเศษขึ้นอยู่กับขนาดและจำนวนที่ต้องการใช้งาน โดยมีขนาดมาตราฐานที่โรงงานผลิต ดังนี้

1.ขนาดวัดภายนอก 60*60*สูง 60 หนา 10ซม.  ขอบบ่อด้านบนมีบ่ารับฝา (ฝาหนา 5 ซม.) // น้ำหนัก 380 กก./บ่อ

2.ขนาดวัดภายนอก 80*80*สูง 90 หนา 10ซม.  ขอบบ่อด้านบนมีบ่ารับฝา (ฝาหนา 7.5 ซม.) // น้ำหนัก 780 กก./บ่อ

3.ขนาดวัดภายนอก 100*100*สูง 100 หนา 10ซม.  ขอบบ่อด้านบนมีบ่ารับฝา (ฝาหนา 7.5 ซม.) // น้ำหนัก 1160 กก./บ่อ

4.ขนาดวัดภายนอก 130*130*สูง 115 หนา 15ซม.  ขอบบ่อด้านบนมีบ่ารับฝา (ฝา 2 แผ่น/หนา 7.5 ซม.) // น้ำหนัก 2500 กก./บ่อ

***สเปคและขนาดบ่อพักสายไฟฟ้า ทั้งแบบโผล่เหล็ก DOWEL และแบบพร้อมฝาปิด มีมากกว่าข้อมูลที่แจ้งข้างต้น เพราะฉะนั้นกรุณาสอบถามรายละเอียดของบ่อพักสายไฟฟ้าที่จะเลือกใช้ ให้เหมาะสมกับโครงการของท่าน***

bottom of page