top of page

ท่อคอนกรีตปากระฆัง (Bell and Spigot)

ท่อปากระฆัง2
ท่อปากระฆัง

ท่อคอนกรีตชนิดปากระฆัง เป็นท่อคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดพิเศษ ผลิตตามมาตราฐานมอก.128-2549 สำหรับระบายน้ำที่เป็นมลพิษกับสิ่งแวดล้อม หรือน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีอุปรณ์ร่วมซึ่งเป็นแหวนยาง ที่สวมระหว่างท่อเพื่อป้องการน้ำเสียที่จะซึมออกจากท่อ ผลิตด้วยระบบอัดแรง ตามมาตราฐานอุตสาหกรรม

ขนาดท่อคอนกรีตชนิดปากระฆัง มี 10 ขนาด คือ โดยแบ่งเป็น มอก.ชั้น 2 และ มอก. ชั้น 3

1. ขนาด ø 0.30 ม. ความยาวท่อนละ 2.50 ม. (น้ำหนัก/ท่อน = 425 กก.) 

2. ขนาด ø 0.40 ม. ความยาวท่อนละ 2.50 ม. (น้ำหนัก/ท่อน = 645 กก.)

3. ขนาด ø 0.50 ม. ความยาวท่อนละ 2.50 ม. (น้ำหนัก/ท่อน = 825 กก.)

4. ขนาด ø 0.60 ม. ความยาวท่อนละ 2.50 ม. (น้ำหนัก/ท่อน = 1150 กก.)

5. ขนาด ø 0.80 ม. ความยาวท่อนละ 2.50 ม. (น้ำหนัก/ท่อน = 1960 กก.)

6. ขนาด ø 1.00 ม.  ความยาวท่อนละ 2.50 ม. (น้ำหนัก/ท่อน = 2480 กก.)

7. ขนาด ø 1.20 ม.  ความยาวท่อนละ 2.50 ม. (น้ำหนัก/ท่อน = 3646 กก.)

8. ขนาด ø 1.50 ม.  ความยาวท่อนละ 2.50 ม. (น้ำหนัก/ท่อน = 5000 กก.)

9. ขนาด ø 1.75 ม.  ความยาวท่อนละ 2.50 ม. (น้ำหนัก/ท่อน = 7000 กก.)

10. ขนาด ø 2.00 ม. ความยาวท่อนละ 2.50 ม. (น้ำหนัก/ท่อน = 8000 กก.)

bottom of page